Atributika

HIMNAS

Mes matuojam laiką
Rugsėjų ir atostogų spalvom,
Lekiame jaunyst
ėn,
Skub
ėdami kas rytą pamokon.
Mokykloj, kur pra
žysta liepos,
Auga
žinių sparnai.
Pasaulin kylant
Reiks mums juos
skleist.

Laukiame rytojaus,
Ne
žinome, ką
jis visiems atneš.
Rimtai skai
čiuojam suoluos
Ir leid
žiam sau nugrimzt į svajones.
Mūsų
rankose ateitis —
Jos eisim pasitikt.
Augsim ir i
šmoksim
Auk
štyn skrist.
 

Priedainis

Šviesk tarsi saulė,
Mokyk ne
šti gėrį,
B
ūk mūsų šventė,
Senamies
čio gimnazija!

Mes matuojam laik
ą
Rugsėjų ir atostogų spalvom,
Lekiame jaunyst
ėn,
Skub
ėdami kas rytą pamokon.
Mokykla, miesto
širdyje
Prie Neries krant
ų
Ilgai gyvuok
Ir lauk sav
ų vaikų...

Žodžių autorė Giedrė Čiužaitė, III laida