Klasių auklėtojos

Klasė

Klasės auklėtoja

Kabinetas

1a

Genė Vajauskienė

306

1b

Laima Statkevičienė

226

1c

Jolita Klapovščiuk

205

1d

Audra Noreikaitė

309

1e

Edita Danielienė

329

1f

Alma Rukšėnienė

105

2a

Kristina Ragickienė

125

2b

Danguolė Greblikienė

313

2c

Giedrė Bazilevičienė

307

2d

Vyta Orlovienė

105

2e

Vilma Račkauskienė

108

2f

Jolanta Macaitienė

319

3B1

Zita Breimelienė

210

3B2

Onutė Stančiukienė

222

3 B3

Jolanta Abramavičienė

-

3 T1

Antanina Šeputienė

227

3 T2

Rasa Saračinskienė

324

3 S1

Violeta Vareikienė

222

3 S2

Simona Černiauskienė

115

3 S3

Ramunė Dranseikienė

327

4B

Danutė Kasmočienė

106

4BT

Rita Lisauskienė

105

4T1

Violeta Isiūnienė

223

4T2

Vanda Miciulevičienė

224

4S1

Jolanta Sedleckienė

206

4S2

Teresė Jurevičienė

225

4S3

Vilma Širkaitė

-

4S4

Loreta Montvilienė

330