Klasių auklėtojos

2016–2017 m. m.

Klasė

Klasės auklėtoja

Kabinetas

Ia

Giedrė Bazilevičienė

307

Ib

Aistė Sragauskienė

331

Ic

Lina Vaškevičienė

325

Id

Kristina Ragickienė

125

Ie

Vilma Račkauskienė

108

IIa

Audronė Kuliešienė

312

IIb

Zita Breimelienė

210

IIc

Roma Stankevičienė

214

IId

Rasa Saračinskienė

324

IIe

Loreta Montvilienė

330

IIf

Vitalija Ramonienė

323

IIIa

Danutė Kasmočienė

106

IIIb

Vilma Širkaitė

-

IIIc

Jolanta Sedleckienė

206

IIId

Teresė Jurevičienė

225

IIIe

Vijoleta Isiūnienė

223

IIIf

Rita Lisauskienė

-

IIIg

Vyta Orlovienė

-

IVa

Genė Vajauskienė

306

IVb

Laima Statkevičienė

226

IVc

Jolita Klapovščiuk

205

IVd

Audra Noreikaitė

309

IVe

Edita Danielienė

329

IVf

Alma Rukšėnienė

105