Klasių auklėtojos

Klasė

Klasės auklėtoja

Kabinetas

1a

Danutė Kasmočienė

106

1b

Vilma Širkaitė

-

1c

Jolanta Sedleckienė

206

1d

Teresė Jurevičienė

225

1e

Vijoleta Isiūnienė

223

1f

Rita Lisauskienė

105

1g

Dovilė Butvilienė

224

2a

Genė Vajauskienė

306

2b

Laima Statkevičienė

226

2c

Jolita Klapovščiuk

205

2d

Audra Noreikaitė

309

2e

Edita Danielienė

329

2f

Alma Rukšėnienė

105

3a

Kristina Ragickienė

125

3b

Danguolė Greblikienė

313

3c

Giedrė Bazilevičienė

307

3d

Vyta Orlovienė

105

3e

Vilma Račkauskienė

108

3f

Jolanta Macaitienė

319

4B1

Zita Breimelienė

210

4B2

Ona Stančiukienė

222

4 B3

Jolanta Abramavičienė

-

4T1

Antanina Šeputienė

227

4T2

Rasa Saračinskienė

324

4 S1

Violeta Vareikienė

222

4 S2

Simona Černiauskienė

115

4 S3

Ramunė Dranseikienė

327