Teisėtai Lietuvoje veikiančios aukštosios mokyklos
 VALSTYBINĖS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS UNIVERSITETAI

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija - www.lka.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - www.lsmuni.lt

Kauno technologijos universitetas - www.ktu.lt

Klaipėdos universitetas - www.ku.lt

Lietuvos sporto universitetas - www.lkka.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademija - www.lmta.lt

Aleksandro Stulginskio universitetas - www.asu.lt

Mykolo Romerio universitetas - www.mruni.eu

Šiaulių universitetas - www.su.lt

Vilniaus dailės akademija - www.vda.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas - www.vgtu.lt

Lietuvos edukologijos universitetas - www.vpu.lt

Vilniaus universitetas - www.vu.lt

Vytauto Didžiojo universitetas - www.vdu.lt

 

KOLEGIJOS

 

Alytaus kolegija - www.akolegija.lt

Kauno kolegija - www.kauko.lt

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija - www.kmaik.lm.lt

Kauno technikos kolegija - www.ktk.lt

Klaipėdosvalstybinė kolegija - www.kvk.lt

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - www.lajm.lt

Marijampolės kolegija - www.marko.lt

Panevėžio kolegija - www.panko.lt  

Religijos studijų kolegija - www.lcn.lt./bl/svietimas/kiti

Šiaulių kolegija - www.siauliukolegija.lt

Utenos kolegija - www.utenos-kolegija.lt

Vilniaus kolegija - www.viko.lt

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija - www.vtdk.lt

Žemaitijos kolegija - http://www.zemko.lt

 

NEVALSTYBINĖS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS

UNIVERSITETAI

 

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas",  - www.ism.lt

Kazimiero Simonavičiaus universitetas - www.ksu.lt

Klaipėdos verslo aukštoji mokykla - www.kvam.lt

VšĮ LCC tarptautinis universitetas - www.lcc.lt

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija - www.tks.lt

Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" - www.ehu-international.org

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla - www.tvm.vu.lt

Viešoji įstaiga Verslo ir vadybos akademija - www.vva.lt

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija - http://vilnius.lcn.lt/seminarija.html

 

KOLEGIJOS

 

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla - http://www.kvk.lt/

Vilniaus vadybos aukštoji mokykla, VšĮ - www.vva.lt

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija - www.klsmk.lt

Viešoji įstaiga Klaipėdos verslo kolegija - www.klvk.lt

Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija - www.kolping.lt

Viešoji įstaiga Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija - www.kolegija.com

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija - www.slk.lt

Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija - www.vlvk.lt

Viešoji įstaiga Vilniaus teisės ir verslo kolegija - www.vtvk.lt

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija - www.kolegija.lt

Vilniaus dizaino kolegija - http://www.dizainokolegija.lt/

Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ - www.vkk.lt

 

Ar užsienio aukštosios mokyklos studijos pripažįstamos Lietuvoje galite sužinoti Studijų kokybės vertinimo centro internetinėje svetainėje www.skvc.lt.

Atgal