Sveikinimai (2010-2011 m. m.)

 

Senamiesčio gimnazijos mokinių tarpklasinių tinklinio varžybų III vietos laimėtojus, 4c klasės mokinius:

Justiną Sinkevičiūtę

Kotryną Varašinskaitę

Ievą Pakštytę

Moniką Stančiukaitę

Joną Montvilą

Tomą Puzerį

Vilių Valantą

Igną Gudonavičių

Karolį Vaškevičių

Nerijų Lisauską

 


 

Senamiesčio gimnazijos mokinių tarpklasinių tinklinio varžybų II vietos laimėtojus, 4e klasės mokinius:

 

Simoną Ciegytę

Enriką Strazdaitę

Andrių Skorupską

Justiną Sebežovą

Justiną Mieliauską

Egidijų Bubnį

Martyną Montvilą

 


Senamiesčio gimnazijos mokinių tarpklasinių tinklinio varžybų I vietos laimėtojus:

Juditą Jankauskaitę, 4g

Gintarę Gaigalaitę, 4g

Eitvidą Jakučiūną, 4g

Aivarą Čekanavičių, 4g

Karolį Saudargą, 4g

Ruslaną Brunčaliną, 4g

Igną Kuodelį, 2b

 


 

Sėkmingai „Mokomojo Europos Parlamento“ regioninėje sesijoje dalyvavusias 3a klasės mokines:

 

Aistę Kragnytę, 
Agnę Krašauskaitę,
Solveigą Bukauskaitę, patekusią į nacionalinę sesiją

 


 

 

2006-2007 m.m. sveikinimai

2007-2008 m.m. sveikinimai

2008-2009 m.m. sveikinimai

2009-2010 m. m. sveikinimai

2010-2011 m. m. sveikinimai